TEB DUYURULARI 28/07/2016 00:00 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliği - BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ HAKKINDA

Bilindiği üzere eczanelerin stok problemi olarak bilinen fiili envanter ile kaydi envanter farklarının ortadan kaldırılması için stok düzenleme hakkı konusunda Birliğimiz tarafından konunun muhatapları ile çeşitli görüşmeler yürütülmüş ve web sayfamız aracılığı ile siz değerli meslektaşlarımıza konu ile ilgili bilgilendirmede bulunulmuştu.

TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ile Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal arasında gerçekleştirilen görüşme, 30.06.2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı ve 01.07.2016 tarihinde TİTCK Başkanlığı’na yapılan ziyaretlerin ardından 14.07.2016 tarihinde de; TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ve TEB Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Süreyya Sadi Bilgiç TBMM’de makamında ziyaret edilerek stok düzenleme hakkı konusunda Türk Eczacıları Birliği olarak taleplerimiz kendilerine aktarılmıştı.

22.07.2016 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi Isparta Milletvekili Sayın Süreyya Sadi Bilgiç ve Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Elitaş tarafından Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi meclise sunulmuş ancak ilgili kanun metninin “İşletme kayıtlarının düzeltilmesi” başlıklı 6. Maddesinin eczanelerimizde yaşamakta olduğumuz stok sorununa tam olarak bir çözüm sağlamaması nedeni ile konuya ilişkin olarak çalışmalar sürdürülmüş, 25.07.2016 tarihinde TEB Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney tarafından CHP Grup Başkanvekili Sayın Ecz. Özgür Özel ve TEB Eski Başkanı Sayın Ecz. Mehmet Domaç ile görüşmeler gerçekleştirilerek destekleri talep edilmiştir.

Ayrıca, TEB Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney aynı gün, TEB 37. Dönem Saymanı olarak görev yapmış olan MHP Kadın Kolları Başkanı Ecz. Nevin Taşlıçay ile birlikte Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi MHP Antalya Milletvekili Sayın Mehmet Günal’ı ziyaret ederek konu hakkında detaylı bilgilendirmede bulunmuş ve konuya ilişkin desteklerini talep etmiştir.

26.07.2016 tarihinde ise, TEB Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, TEB Saymanı Ecz. M.İbrahim Özkol ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği TEKB delegesi Ecz. Ali Ünal tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Isparta Milletvekili Sayın Süreyya Sadi Bilgiç ve Komisyon üyesi CHP İzmir Milletvekili, Maliye Eski Bakanı Zekeriya Temizel ile görüşmeler gerçekleştirilerek destekleri talep edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonu ön hazırlık toplantısı öncesinde ise Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal ve Komisyon Üyesi değerli milletvekillerimize eczanelerimizde yaşanan stok problemi, fiili envanter ile kaydi envanter farklarının ortaya çıkış nedenleri konusunda detaylı bilgilendirme yapma imkanı bulunmuş ve görüşülmekte olan kanun teklifinin eczanelerde yaşanan stok sorununu da çözümleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi yönünde destekleri talep edilmiştir.


Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantıları 26-27 Temmuz 2016 tarihlerinde devam etmiş olup görüşmeler Birliğimiz tarafından takip edilmiştir.

27 Temmuz 2016 günü Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere;

“b) Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu suretle kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. Ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez, gelir kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz.”

Şeklinde (b) bendinin eklenmesine ilişkin önerge Komisyonda görüşülerek kabul edilmiştir.

Kanun teklifinin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülerek yasalaşması beklenmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Türk Eczacıları Birliği - BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ HAKKINDA

Bilindiği üzere eczanelerin stok problemi olarak bilinen fiili envanter ile kaydi envanter farklarının ortadan kaldırılması için stok düzenleme hakkı konusunda Birliğimiz tarafından konunun muhatapları ile çeşitli görüşmeler yürütülmüş ve web sayfamız aracılığı ile siz değerli meslektaşlarımıza konu ile ilgili bilgilendirmede bulunulmuştu.

TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ile Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal arasında gerçekleştirilen görüşme, 30.06.2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı ve 01.07.2016 tarihinde TİTCK Başkanlığı’na yapılan ziyaretlerin ardından 14.07.2016 tarihinde de; TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ve TEB Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Süreyya Sadi Bilgiç TBMM’de makamında ziyaret edilerek stok düzenleme hakkı konusunda Türk Eczacıları Birliği olarak taleplerimiz kendilerine aktarılmıştı.

22.07.2016 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi Isparta Milletvekili Sayın Süreyya Sadi Bilgiç ve Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Elitaş tarafından Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi meclise sunulmuş ancak ilgili kanun metninin “İşletme kayıtlarının düzeltilmesi” başlıklı 6. Maddesinin eczanelerimizde yaşamakta olduğumuz stok sorununa tam olarak bir çözüm sağlamaması nedeni ile konuya ilişkin olarak çalışmalar sürdürülmüş, 25.07.2016 tarihinde TEB Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney tarafından CHP Grup Başkanvekili Sayın Ecz. Özgür Özel ve TEB Eski Başkanı Sayın Ecz. Mehmet Domaç ile görüşmeler gerçekleştirilerek destekleri talep edilmiştir.

Ayrıca, TEB Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney aynı gün, TEB 37. Dönem Saymanı olarak görev yapmış olan MHP Kadın Kolları Başkanı Ecz. Nevin Taşlıçay ile birlikte Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi MHP Antalya Milletvekili Sayın Mehmet Günal’ı ziyaret ederek konu hakkında detaylı bilgilendirmede bulunmuş ve konuya ilişkin desteklerini talep etmiştir.

26.07.2016 tarihinde ise, TEB Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, TEB Saymanı Ecz. M.İbrahim Özkol ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği TEKB delegesi Ecz. Ali Ünal tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Isparta Milletvekili Sayın Süreyya Sadi Bilgiç ve Komisyon üyesi CHP İzmir Milletvekili, Maliye Eski Bakanı Zekeriya Temizel ile görüşmeler gerçekleştirilerek destekleri talep edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonu ön hazırlık toplantısı öncesinde ise Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal ve Komisyon Üyesi değerli milletvekillerimize eczanelerimizde yaşanan stok problemi, fiili envanter ile kaydi envanter farklarının ortaya çıkış nedenleri konusunda detaylı bilgilendirme yapma imkanı bulunmuş ve görüşülmekte olan kanun teklifinin eczanelerde yaşanan stok sorununu da çözümleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi yönünde destekleri talep edilmiştir.


Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantıları 26-27 Temmuz 2016 tarihlerinde devam etmiş olup görüşmeler Birliğimiz tarafından takip edilmiştir.

27 Temmuz 2016 günü Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere;

“b) Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu suretle kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. Ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez, gelir kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz.”

Şeklinde (b) bendinin eklenmesine ilişkin önerge Komisyonda görüşülerek kabul edilmiştir.

Kanun teklifinin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülerek yasalaşması beklenmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

Duyuru Okunma Sayısı : 3837
NÖBETÇİ ECZANELER ECZACI REHBERİ İLAÇ BİLGİ SORGULAMA ZORUNLU İLAÇ LİSTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Copyright 2011 - 2016 ©
Bu site, en iyi Google Chrome tarayıcısı ile görüntülenmektedir.
Eflatunweb İnternet Hizmetleri - Web/Ios/Android kurumsal mail 
info mail 
info mail açma 
info mail alma 
şirket maili 
logo tasarımı