TEB DUYURULARI 31/08/2016 00:00 MSB Er-Erbaş Sağlık Hizmetleri Giderleri Hk.

31.08.2016
40.A.004560

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


Milli Savunma Bakanlığı tarafından Birliğimize gönderilen yazı ile, 31 Temmuz 2016 tarih ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de yer alan,

"Er ve erbaşların sağlık hizmet giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) karşılanır. Bu giderler için Sosyal Güvenlik Kurumu'na gerekli ödeme Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden yapılır" hükmü uyarınca daha önce MSB tarafından karşılanan erbaş ve erlerin sağlık hizmeti giderlerinin 31 Temmuz 2016 itibariyle SGK tarafından karşılanacağı hükmü altına alındığı,

Amir hüküm kapsamında 18 Ağustos 2016 tarihinde ilgili birimlerin katılımıyla yürütülecek
işlemlere ilişkin esasların belirlendiği bir toplantının gerçekleştirildiği, toplantıda alınan kararların aşağıda sıralanan uygulamaya ilişkin esaslara göre yürütüleceği iletilmiştir.

Buna göre;

1. Misafir askeri personele (MAP) sunulacak sağlık hizmeti giderlerine ilişkin usul ve esaslar ilgilibirimler arasından yapılacak toplantıda alınacak kararlara göre belirlenmesi,
2. Yedek Subay adayları ile Yedek Subay öğrencilerinin sağlık giderleri bugüne kadar erbaş ve erlerin sağlık giderleriyle aynı usul ve esaslarla yürütüldüğ, her ne kadar Kanun Hükmünde Kararname'de yer almasa da anılan personelin sağlık giderleri bundan sonra da erbaş ve erler ile aynı esaslara tabi olacağı,
3. SGK Medulla Sistemindeki düzenlemeler SGK tarafından tamamlanıncaya kadar erbaş ve erler ile Yedek Subay adayları ile Yedek Subay öğrencilerine düzenlenen reçetelerin girişleri daha önce uygulamada olduğu gibi TSK-SPTS üzerinden yapılacağı,
4. Erbaş ve erler ile Yedek Subay adayları ile Yedek Subay öğrencilerine düzenlenen reçetelerde eşdeğer ilaç bant içi uygulamasına rağmen fiyat farkı çıkması durumunda söz konusu farkların SGK tarafından ayrıca ödeneceği,
5. İlgi Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlük tarihi olan 31 Temmuz 2016 tarihinden sonra eczaneler tarafından karşılanan erbaş ve erler ile Yedek Subay adayları ve Yedek Subay öğrencilere ait reçete bedelleri SGK'ya fatura edilerek ilgili SGK teşkilatına teslim edileceği,
6. MSB ve Birliğimiz tarafından 2016 yılı Temmuz ayında imza altına alınarak yürürlüğe giren ilaç teminine ilişkin protokolün dayanağı olan "Erbaş ve erler ile Yedek Subay adayları ve Yedek Subay öğrencilerin sağlık giderlerinin MSB tarafından karşılanması " hususunun ortadan kalktığı, eczanelerin MSB ile sözleşme yenilemeyeceği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman Üney
Genel Sekreter

Duyuru Okunma Sayısı : 1832
NÖBETÇİ ECZANELER ECZACI REHBERİ İLAÇ BİLGİ SORGULAMA ZORUNLU İLAÇ LİSTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Copyright 2011 - 2016 ©
Bu site, en iyi Google Chrome tarayıcısı ile görüntülenmektedir.
Eflatunweb İnternet Hizmetleri - Web/Ios/Android kurumsal mail 
info mail 
info mail açma 
info mail alma 
şirket maili 
logo tasarımı