BAŞKANDAN 08/02/2012 00:00 2012 SÖZLEŞMESİ BAŞARILI MIDIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasındaki ilaç alım protokolü son iki protokol gibi yine ”ilaç krizi geliyor” haberleriyle son anda imza altına alındı.

Protokolün son anda imzalanması ile kamuoyunun ilaç krizinin eşiğinden döndürülerek önemli ve olası bir sorun çözülmüş izlenimi verilirken, eczacılar açısından da kazanımların sağlandığı başarılı bir noktaya ulaşılmış imajı yaratılmaktadır.

Yeni sözleşmede yer alan;

25 kuruşluk reçete başı hizmet bedeli rakamsal olarak önemli bir toplama ulaşmasa da ilk kez alınan bir hak olması nedeniyle olumlu bir gelişmedir.

Reçete tevzi sistemlerinin yeniden düzenlenmesi kamu açısından suiistimalleri, eczacı açısından ise etik bozulmayı önlemede, ciro dengesi adaletinde önemlidir

Cezai koşullar başlıklı bölümde yer alan fesih sürelerinin kısaltılması, bazı fesihlerin yerine uyarıların getirilmesi ,

Reçete iade koşullarının genişletilmesi,

Reçete itiraz komisyonun yeniden oluşturularak, üst bir karar komisyonu ile desteklenmesi yine göze çarpan olumlu gelişmelerdir.      

Kasım 2011 de yayınlanan SUT değişikliği ve İFK düzenlemesi ile oluşan raf zararları diğer bir deyimle zorunlu kamulaştırma bedelleri tebliğe ve İFK ya rağmen karşılanmamıştır. Eczacının yalnızca bu dönemde ne kadar kaybı olduğunu ise elimizde veriler olmadığı için bilememekteyiz.

Kamu kurum ıskontosu taşıma zararlarının eczacı üzerindeki tahmini kaybının yıllık 1 milyar TL olduğu düşünülmektedir. Devletin kamu kurum ıskonto oranlarındaki gelinen noktayı yeterli bulmaması bu rakamın yani kaybımızın daha da artacağına göstermektedir.   Bu denli önemli ve eczacı için artık dayanılmaz bir hal alan durum için sözleşmede 1 Ekim 2012 de taraflarca yeniden değerlendirilir denilmektedir. Bu ifade netlik içermediği gibi kurum için de bir bağlayıcılık taşımamaktadır.

Reçete başı hizmet bedeli olarak eczacıya verilen 25 kuruşun toplam kamuya maliyetinin 80 milyon TL olduğu hesaplandığında bu gideri karşılamada kaynağın bir bölümü 1,5 milyon TL ve üzeri ciro yapan eczanelerdeki yarım puanlık ıskonto artışı ile karşılanmıştır.

Kısaca taşımadaki zararımızın yanında önemsenemeyecek bir kazanıma kaynak, üst ciro limitindeki eczacı olmuştur.

Kararnameler, SUT değişiklikleri, uygulamadaki sistem değişiklikleri nedeniyle 2009 yılındaki sözleşmenin birçok maddesinin süreç içinde havada kaldığı bir dönemi ve bunun doğurduğu mağduriyetlerimizi geri bıraktık.

Yaşadığımız bunca sorun ve sıkıntının verdiği deneyime rağmen 3.5 yıllık süreli bir sözleşme imzalanması gelecek açısından doğru bir karar olarak gözükmemektedir.

 Bu bakımdan eczacı açısından olumlu hükümler ve gelişmeler içerse de   “ son derece başarılı”  bir biçimde imzalanmış sözleşme anlayışının hâkim kılınmak istenmesi doğru değildir. Tersine içindeki minik kandırmacalar la başarı algısı yansıtan, konunun aslının ya da özünün öylece yerli yerinde durduğu ya da ertelendiği bir sözleşme imzalanmıştır.

Konuya bu açıdan bakmak yani başarı söylemlerinin dışına çıkarak gelecek için beklenti ve hedeflerimizi doğru yönlendirmemize neden olacaktır.  

 

ECZ. M.İRFAN DEMİRCİ
GAZİANTEP ECZACI ODASI BAŞKANI

Duyuru Okunma Sayısı : 2746
NÖBETÇİ ECZANELER ECZACI REHBERİ İLAÇ BİLGİ SORGULAMA ZORUNLU İLAÇ LİSTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Copyright 2011 - 2016 ©
Bu site, en iyi Google Chrome tarayıcısı ile görüntülenmektedir.
Eflatunweb İnternet Hizmetleri - Web/Ios/Android