TEB DUYURULARI 25/07/2018 00:00 Eczane Stoklarının Düzenlenmesi Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 28.05.2018 tarih ve 3967 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız.

Bilindiği üzere 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair Kanun” kapsamında, Birliğimizin girişimleri ve yoğun çalışmaları sonucunda, Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile yapılan düzenlemeyle, sadece eczacılara özel olarak stok düzenleme hakkı tanınmıştı. Bu kapsamda, 2016 yılında, 13.806 meslektaşımız bu haktan yararlanarak kaydi envanterlerini düzeltme imkanı bulmuştu.

T.C.Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme ile, 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında, 6. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde;

"b) Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu suretle kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. Ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez, gelir kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz." şeklinde düzenleme yapılmış ve böylelikle 2018 yılında da isteyen meslektaşlarımızın stok düzenleme yapmasına imkan tanınmıştır.

Eczacılarımıza maddede tanımlanan bildirimi yapmaları için 2018 yılı Ağustos ayı sonuna kadar süre tanınmış olup, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından eczanelere yönelik hazırlanan bilgilendirme broşürü de ektedir.

Bilgilerinizi ve tüm üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman Üney

Genel Sekreter

Broşür için tıklayınız.

Duyuru Okunma Sayısı : 2779
NÖBETÇİ ECZANELER ECZACI REHBERİ İLAÇ BİLGİ SORGULAMA ZORUNLU İLAÇ LİSTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Copyright 2011 - 2016 ©
Bu site, en iyi Google Chrome tarayıcısı ile görüntülenmektedir.
Eflatunweb İnternet Hizmetleri - Web/Ios/Android