TEB DUYURULARI 20/02/2017 00:00 Eczanelerin Gece Çalışma Saatleri Hakkında

40.A.007979
17.02.2017

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi: 21.09.2016 tarih ve 4945 sayılı yazımız

Birliğimize Ankara Eczacı Odası tarafından gönderilen 09.09.2016 tarih ve 2000-7121-2016 sayılı yazı ile, Odanın "Eczanelerde Gece Çalışma Süreleri" konulu yazısı ile 2016 yılı Mayıs ayında yapmış olduğu başvuruya cevaben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından verilen görüşün, "Nöbetçi eczanelerde sunulan hizmetinin aksamadan yürütülebilmesi için çalışan personele ihtiyaç duyulduğu da göz önünde bulundurularak, eczanelerde sunulan hizmetin "sağlık hizmeti yürütülen işlerden" olduğu ve bu nedenle çalışan personelin yazılı onayı ile yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yapabileceği mütalaa edildiği" şeklinde olduğu, ilgide kayıtlı yazımız ile Bölge Eczacı Odalarına duyurulmuştu.

Duyurumuz sonrasında, meslektaşlarımızın ilgili görüşle ilgili duyduğu tereddütlerin yoğun bir şekilde Birliğimize iletilmesi üzerine, konu 03.10.2016 tarih 5239 sayılı yazımız ile T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığına sorularak, daha önce Ankara Eczacı Odamız tarafından iletilen görüş hakkındaki değerlendirmeleri sorulmuş ve yazılı görüşlerinin, üyelerimiz nezdinde oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla bu kez Birliğimize verilmesi istenmiştir.

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, yazımızı 31.01.2017 tarihinde yanıtlandırmıştır. Konu hakkında Başkanlık tarafından Birliğimize iletilen ve ekte de bir örneği yer alan 491189603-679[679]-E.871 sayılı yazı ile,

4857 sayılı İş Kanununun “Gece süresi ve gece çalışmaları” başlıklı 69uncu maddesinde; işçilerin gece çalışmalarının yedi buçuk saati geçemeyeceği, ;(Ek cümle: 4/4/2015-6645/37 md.) Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabileceği hususunun düzenlendiği; İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabileceği hususunun; Kanunun 69uncu maddesine eklenen hüküm ile birlikte işyerinde yürütülen işin niteliği de dikkate alınarak teftiş ve denetimler sırasında somut olaya özgü değerlendirildiği belirtilmektedir.

Yazıda, T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, mevzuat hükümleri çerçevesinde eczane işyerlerinin 19.12.2012 tarihli ve 28502 sayılı İşkolları Yönetmeliğinde, Ek-1 İşkolları Listesinde, 10 numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” başlığının 47.73 sınıfında “Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti” tasnifine göre tanımladığı, 17 numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” başlığı altında eczane işyerleri ile ilgili herhangi bir sınıflama ve tanımlama yapılmadığı; bu nedenle eczane işyerlerinin 4857 sayılı İş Kanununun 69.Maddesinde düzenlenen “sağlık hizmetleri yürütülen işler” kapsamında olmadığı, dolayısıyla eczane işyerlerinde çalışanlar için yazılı onay alınmak suretiyle gece yedi buçuk saati aşan çalışmaların yaptırılamayacağının değerlendirildiği bildirilmektedir.

Bu itibarla, Ankara Eczacı Odası tarafından daha önce alınan görüşte mütalaa edildiği şekildeki uygulamanın, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından verilen görüşle uyuşmadığı dikkate alınarak, üyelerinizin konu hakkında ivedilikle bilgilendirilmesi ve eczane personeli ile ilgili gece çalışması uygulamalarında İş Teftiş Kurulu Başkanlığının görüşüne uygun hareket edilmesine dikkat çekilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

 

ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Tarafından Gelen Yazı için tıklayınız.

Duyuru Okunma Sayısı : 4852
NÖBETÇİ ECZANELER ECZACI REHBERİ İLAÇ BİLGİ SORGULAMA ZORUNLU İLAÇ LİSTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Copyright 2011 - 2016 ©
Bu site, en iyi Google Chrome tarayıcısı ile görüntülenmektedir.
Eflatunweb İnternet Hizmetleri - Web/Ios/Android