SAĞLIK BAKANLIĞI / İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2016 00:00 Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 03.05.2016 tarihinde “Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzu” güncellenmiş olup konu ile ilgili olarak 06.05.2016 tarihide duyuru yapılmıştır.
Bir önceki kılavuzda yer alan 4. maddenin 14. ve 15. fıkraları;
(14) Yeni ruhsat veya endikasyon ilavesi almış olduğu hâlde Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre henüz geri ödemeye alınmamış ancak geri ödeme listesine alınıncaya kadar şahsî tedavi bazında Kurumca kullanımı uygun görülen ilaçlar Kurum resmî internet sitesinde“Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzunun 4.14 üncü Maddesi Kapsamında Kurum Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek İlaç Listesi (Ek-5)” adlı listede ilan edilir. Bu şekilde ilan edilen ilaçların kullanımı için Kurum tarafından başka bir onay yazısı düzenlenmeyecektir.”
(15) (Değişik 17.09.2015) Bazı ilaçlar Kurum tarafından onaylanan endikasyonu kısıtlanarak Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) tanımlanabilmektedir. Endikasyonu dâhilinde kullanılmak istenen SUT kapsamı dışındaki bu ilaçlar için Kuruma, hekimlerce hastalarda kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin görüş sorulmaktadır. Bu ilaçların kullanımına dair Kurum görüşleri, Kurum resmî internet sitesinde “Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzunun 4.15 inci Maddesi Kapsamında Kurum Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek İlaç Listesi (Ek-6)” adlı listede ilan edilebilir. Bu şekilde ilan edilen ilaçların kullanımı için Kurum tarafından başka bir onay yazısı düzenlenmeyecektir.”
 
Şeklinde düzenlenmiş olup 03.05.2016 tarihli kılavuzda yer almamaktadır. Bu fıkralarda belirtilen;
Daha önce EK-5 ve EK-6 listelerinde belirtilen durumlar için hasta bazında bakanlık onayı alınması zorunlu değil iken; yapılan yeni düzenleme ile bu maddeler ve listeler yürürlükten kalktığı için bahsi geçen durumlarda kişi bazında bakanlık onayı alınması zorunlu kılınmıştır.
 Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.
Yeni Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzu İçin Tıklayınız

Duyuru Ekini İndirin! 0
Duyuru Okunma Sayısı : 3351
NÖBETÇİ ECZANELER ECZACI REHBERİ İLAÇ BİLGİ SORGULAMA ZORUNLU İLAÇ LİSTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Copyright 2011 - 2016 ©
Bu site, en iyi Google Chrome tarayıcısı ile görüntülenmektedir.
Eflatunweb İnternet Hizmetleri - Web/Ios/Android gaziantep oto ekspertiz 
gaziantep oto test 
info mail 
kurumsal mail 
şirket maili 
domain tescil