GEO DUYURULARI 24/05/2018 00:00 Evsel Atık İlaçların Bertaraf Edilmesi Projesi Hk.

 

                                                    GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

                                                             KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE

                                        GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                            İLE

                                           GAZİANTEP ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                            İLE

                                           GAZİANTEP ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                            İLE

                                           8. BÖLGE GAZİANTEP ECZACI ODASI BAŞKANLIĞI

                                                                        İŞBİRLİĞİNDE

                                      “EVSEL ATIK İLAÇLARIN BERTARAF EDİLMESİ PROJESİNE”

                                                                İLİŞKİN PROTOKOL

 

 

PROTOKOLÜN AMACI

Madde 1.         

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı, tedavi maliyetleri ve halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorun olarak devam etmektedir. Yapılan çalışmalar ilaç tüketimini son 10 yılda 3 kat arttığını, yine ülkemizde de sağlıkta ilaca ayrılan payın % 50 arttığını göstermektedir. Bakanlığımız 2011, 2012 ve 2013 yılı verileri, İlimizin bu konuda hiç de parlak olmayan sonuçlarını ortaya koymaktadır. 2011 ve 2012 yıllarında antibiyotik tüketiminde 1. olan ilimiz 2013 yılında bakanlığımız tarafından pilot il seçilmiştir. İlaca erişimin kolaylaşmasının ardından  “bir gün lazım olur” düşüncesi evlerimizde ilaç bulundurma alışkanlığımızı göstermektedir. Evimizdeki kullanılmayan ilaçlar ailemiz, toplumumuz ve çevremiz için geri dönüşü çok zor olabilecek riskler taşımaktadır. Akılcı ilaç kullanımı ilkeleri arasında, yanlış ilacın yanlış kişiler tarafından kullanımının engellenmesi de yer almaktadır. Evlerde bulunan kullanılmayan veya miadı dolmuş ilaçlardan kaynaklanan İlaç suiistimali, hatalı kullanım, çocuklarda kazai zehirlenmeler, intihar girişimleri ve çevresel zararları en aza indirmek maksadıyla miadı dolmuş veya kullanılmayan ilaçların uygun yöntemlerle toplatılıp imha edilmesi nedeniyle yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi.

 

 

PROTOKOLÜN DAYANAĞI

Madde 2.       

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

5393 sayılı Belediye Kanunu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 02.04.2015 tarih ve 29314 sayı Atık Yönetimi Yönetmeliği,

İlgili hükümlerine göre hazırlanmıştır.

 

PROTOKOLÜN KONUSU

Madde 3.       

Gaziantep Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gaziantep Çevre Şehircilik Müdürlüğü, Şahinbey Belediye Başkanlığı ve TEB 8.Bölge Gaziantep Eczacı Odası arasında "Evsel Atık İlaçların Bertarafı Projesi ” yapılmak suretiyle, Şahinbey ve Şehitkamil İlçelerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli çalışanların evlerinde kullanılmayan ve miadı dolarak her gün yanlış yöntemlerle imhasına kalkıştığımız ilaçların uygun şekilde toplatılarak bertarafının sağlanması.

 

PROTOKOLÜN TARAFLARI

Madde 4.       

Bu protokolün tarafları, Gaziantep Sağlık Müdürlüğü ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Gaziantep Çevre Şehircilik Müdürlüğü ile Şahinbey Belediye Başkanlığı ile TEB 8.Bölge Gaziantep Eczacılar Odası’dır.

 

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Madde 5.

Bu Protokolde geçen;

İfade eder.

 

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 6.         

 

6.1.   GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

6.1.1. Projenin koordinatörlüğünü yapmak,

6.1.2. Evsel Atık İlaçlarının toplanması, insan sağlığına zararları konusunda İSM tarafından eğitimler düzenlemesi(kamu kurumları, sosyal tesisler vb.) ve atık ilaç kutularına tıbbi atıkları karıştıran kurumlara bilgilendirme yapmak.

6.1.3. Projenin tanıtımı için Şahinbey Belediye Başkanlığı ile görsel materyal oluşturmak.

6.1.4 Konu hakkında çalışanların ve vatandaşların bilgilendirilmesini sağlamak amacı ile ilimizde hizmet veren üniversitelerde stantlar açmak.

 

 

6.2. GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

6.2.1. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Atık İlaçların Toplanması için araç temin edilmesi. Bu araçların belirlenen tarihler veya dolduğunun belirtilmesi durumunda, kurumlardan kurum isimlerinin yer aldığı etiketli şeffaf poşetlerde atıkların toplanmasını sağlamak.

6.2.2. Toplanan Evsel Atık İlaçların bertaraf edilinceye kadar Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatlar gereğince depolanmasının sağlanması.

6.2.3. Toplanılan atık ilaçların bertarafının sağlanması.

6.2.4. Proje tanıtımı ve atık ilaç kutularının bulunduğu kurum listelerinin Büyükşehir Belediyesine ait bilboardlar da yayınlanmasının sağlanması.

6.2.5. Atık ilaç kutularına karışan tıbbi atıkların alınmaması, bu durumların yaşandığı kurumların tespit edilmesi ve bu gibi durumlarda İl Sağlık Müdürlüğünün bilgilendirilmesini sağlamak.

 

 

 

6.3. GAZİANTEP ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

6.3.1. Atık İlaç Kutularının kilitli, ilacın atıldıktan sonra tekrar alınmasını mümkün kılmayan (çek-valf sistemli ), kırılmayan, dökülmeyecek şekilde tasarlanan Şahinbey Belediyesince temin edilen kutuların ihtiyaç duyulduğu takdirde tekrar temin edilmesinin sağlanması ve var olan kutulardaki logoların ve afişlerin yenilenmesinin sağlanması

6.3.2. Projenin tanıtımı aşamasında İSM tarafından hazırlanan afiş ve broşürlerden ihtiyaca binaen bastırılması ve bu konuda teknik desteğin İSM’ ne verilmesi.

6.3.3. Digiboardlar da proje tanıtımı ve atık toplama kutularının bulunduğu kamu binalarının yayınlanarak duyurunun yapılması, Akılcı İlaç Kullanımı kapsamında yer alan evsel atık ilaçların bertarafı konusunda kamu spotu oluşturmak amaçlı İSM’ ne çalışan elaman ve teknik destek vermek.

6.3.4. Şahinbey Aile Merkezlerinde yapılacak eğitimleri organize etmek.

6.3.5. Evsel Atık İlaçların toplanması için kurumların adı yazan etiketli şeffaf poşet basımının sağlanması.

 

 

6.4. GAZİANTEP ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

6.4.1. Proje kapsamında Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda izinlerin verilmesi.

6.4.2. Evsel Atık İlaçlarının toplanması, çevre sağlığına zararları konusunda İÇŞM tarafından eğitimlerin verilmesi.

6.4.3. Belediyelerin ev hanımlarına yönelik yapmış olduğu eğitimlerde evsel ilaç atıklarıyla ilgili bilgilendirme yapılması.

6.4.4. Projenin çevre mevzuatı kapsamında yürütüldüğüne dair denetimler yapmak.

6.4.5.Çevre Haftası programı kapsamında(5 Haziran 2018 sonrası), halka dağıtılmak üzere promosyon verilmesi ve projenin bilinirliliğini arttıracak etkinliklere yer verilmesi.

 

 

 

6.5.8. BÖLGE GAZİANTEP ECZACI ODASI BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

6.5.1. Projeye ait afişlerin eczanelerde asılarak projenin tanıtımının sağlanması,

6.5.2. Atık ilaçlar konusunda danışmanlık sağlanması.

6.5.3 Eğitim çalışması verilen kuruluşlarda projenin tanıtımı ve öğrencilere dağıtılmak üzere, üzerinde kamu spotu bulunan  tişört bastırılması.

PROTOKOLÜN SÜRESİ

Madde 7.

Bu Protokol hükümleri ………. tarihinde imzalanarak uygulamaya başlanılan Evsel atık ilaçların Bertarafı Projesi ………… tarihine kadar devam edecektir.

 

Bu protokol 4 sayfa ve 6 maddeden oluşmakta olup, taraflarca …/…/2018 tarihinde imzalanmıştır.

 

 

              …/…/2018                                                         …/…/2018

 

Uzm. Dr. Serdar SARIFAKI                                         Fatma ŞAHİN

Gaziantep İl Sağlık Müdürü                          Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

           …/…/2018                                                              …/…/2018                                                                   

 

         Mehmet TAHMAZOĞLU                                            Hasan ALAN

      Şahinbey Belediye Başkanı                        Gaziantep Çevre ve Şehircilik Müdürü

 

 

 

                                                                                                                      …/…/2018

                                                                                                                  İrfan DEMİRCİ

                                                                                                Bölge Gaziantep Eczacı Odası Başkanı

 

                                                     O  L  U  R

                                                     …./…./2018

                                                Ali YERLİKAYA

                                                          Vali

Duyuru Okunma Sayısı : 3205
NÖBETÇİ ECZANELER ECZACI REHBERİ İLAÇ BİLGİ SORGULAMA ZORUNLU İLAÇ LİSTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Copyright 2011 - 2016 ©
Bu site, en iyi Google Chrome tarayıcısı ile görüntülenmektedir.
Eflatunweb İnternet Hizmetleri - Web/Ios/Android