BAŞKANDAN 15/01/2010 00:00 Kongre

Değerli meslektaşlarım

 

       Mesleğimiz eczacılık,

İşimiz eczacılık ürünü olan ilacın üretiminden, hastaya sunumuna kadar olan süreci yönetmek ve ilaçla ilgili her türlü bilgiyi insanlara ulaştırmak yani insanların sağlık erişimine yardımcı olmaktır.

     Aslında belki de insanoğlunun var olmasıyla birlikte insanın hastalıklardan, yaralanmalardan korunmak ve iyileşmek için bitkileri yâda başkaca organizmaları kullanmasıyla başlayan bir meslek ve bilim dalıdır, eczacılık

   Bu topraklarda yaşayan Galenosla, bilimsel vizyona bürünen eczacılık; geçen binlerce yıllık serüveniyle günümüze kadar gelmiş ve insanlık var oldukça da sürecek olan bir meslektir.

  Günümüze gelindiğinde artık eczacılık basit yöntemlerin dışına çıkarak, önemli bir bilim alanı olmuştur.

   Eczacılık ve ilaca ilişkin her türlü gelişme modern insanın günlük yaşamını ve sağlıkla ilgili beklentilerini çok yakından ilgilendirmektedir.

   Çağımızda eczacılıkla ilgili gelişmenin boyuta o kadar ilerleme sağlamıştır ki günümüzde ilaç stratejik bir ürün halini almıştır. bu gün ilaç sanayi 700 milyar doları aşan cirosuyla, uzay ve silah sanayinden sonra en önemli endüstrisi durumundadır.

   Karlılık noktasında ise ilaç sanayinin sermayenin ilgi odağı olmasının sebeplerinden biri ise yüksek kar oranıdır. Bu gün ilaç endüstrisi petrolden sonra % 20 lere varan ortalama karla dünyada ikinci büyük kar eden sanayi türüdür.

  Bir tarafta en kutsal değer olan insan ve insanın sağlıklı yaşam hakkı bir tarafta ise stratejik, yüksek ciro ve yüksek kar özelliklerine sahip bir ürün,

   İşte biz eczacılar böylesi bir ürünün üretiminden hastaya, sağlık hizmet sunucusu sıfatı ile sunulmasından sorumluyuz. Yani kısaca yalnız ilaç la değil ilacın sosyo- ekonomik boyutunun da ister istemez içindeyiz ve bu yönü bizi mutlak ilgilendirmektedir  

   Bundan dolayıdır ki gerek dünyada gerekse ülkemiz de eczacılar sağlıktaki her türlü değişimi ve gelişmeyi ve ilacı etkileyen,

Sosyal güvenlik faaliyetlerinden,

Ekonomik krizlerden ve

Uluslar üstü sermayenin kar güdülerinden,

Yenidünya düzeni adı verilen küreselleşmenin önünü açacak uluslar arası anlaşmalardan

kolaylıkla etkilenmekteyiz.    

Bu etkileşimin küçük ölçekli kuruluşlar olan eczanelerimize yansıması çoğunlukla olumsuz yönde yansımaktadır.

İlaç eczacılık alanı ile ilgili olarak dünyadan ülkemize baktığımızda,

kişi başı ilaç tüketimimiz tüketici fiyatlarıyla 150 dolar civarındadır

kişi başı sağlık harcamamız 310 dolar civarıdır

toplam ilaç harcamamız 2008 yılı rakamları 11-12 milyar dolar civarıdır

SGK açısından baktığımızda

Sağlık giderleri

2007 de 20 milyar tl

2008 de 25,3 milyar tl

2009 un ilk altı ayında 14,1 milyar TL dir

SGK’nın 2008 yılı sağlık harcamasının 10. 7 milyar tl si ilaç tır

Bu rakamın içinde özel hastanelere ödenen bedeller artarken devlet hastanelerine ödenen bedeller azalmaktadır.

Toplam ilaç tüketimi artış hızımız yıllık % 10 -12 arasıdır dünyadaki ortalama artış hızıysa % 5 leri geçmemektedir dolayısıyla yüksek bir ilaç tüketim artış hızına sahibiz. Bu hız la çok yakın bir gelecekte 4- 5 yıl içinde dünyanın en çok ilaç tüketen ilk on ülkesinden birisi olacağız. Ancak unutulmaması gereken bir çelişkide dünya sağlık standartları endexinde 84. olmamızdır

   Diğer taraftan da gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için gelişmiş ülkelere göre çok geride olan GSMH içinde ilaç harcaması yüksek rakamlarda çıkmaktadır. Oysaki kişi başı 600 dolar civarında olan ABD bile GSMH ya göre bizden oransal olarak daha az ilaç tüketir görülmektedir.

   Gayet doğaldır ki küresel aktörler, dünyada çok yakın gelecekte, ilaç tüketim büyüklüğünde ilk on da yer alacak olan bir ülkenin ulusal ilaç sanayisi ve eczaneleri ile ilgili öngörüleri ve bu öngörüleri yaşama geçirme çabaları olacaktır.

Duyuru Okunma Sayısı : 2573
NÖBETÇİ ECZANELER ECZACI REHBERİ İLAÇ BİLGİ SORGULAMA ZORUNLU İLAÇ LİSTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Copyright 2011 - 2016 ©
Bu site, en iyi Google Chrome tarayıcısı ile görüntülenmektedir.
Eflatunweb İnternet Hizmetleri - Web/Ios/Android