ANA SAYFAYA DÖN

ANA SAYFAYA DÖN
GEO DUYURULARI 29/11/2018 00:00 Miadı Geçmiş İlaçların Toplanması Hk.

Sayı:2018/1926                                                                                                      29/11/2018

                                                                                                                                      

Değerli Meslektaşlarım;

           

  Meslektaşlarımızın eczanelerinde bulunan miadı dolmuş atık ilaçlarının toplanması ve imhaya gönderilmesi,  Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 05.07.2013 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede Yayımladığı “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereği gerekmektedir. Gaziantep Eczacı Odası Yönetim Kurulu ile Çevre Eczacılar Kooperatifi arasında imhanın yapılması için protokol imzalanmıştır.

Bu protokol kapsamına göre, 3 Aralık-10 Aralık tarihleri arasında eczanelerin atık ilaçlarını odamız bünyesinde toplanmak üzere teslim etmeleri gerekmektedir. Eczane, eczanesine ait olan miadı geçen ilaçları bağlı bulunduğu Eczacı Odası’ na teslim etmeden önce İTS (İlaç Takip Sistemi)’ ye bildirimini yapar.3 kopya halindeki bu liste, listede yazılı olan atık ilaçlarla birlikte Eczacı Odası’na teslim edilir. Eczacı odası tarafından eczacıdan teslim alınan ilaç listelerinin bir kopyası, ÇEKOOP tarafından odaya önceden iletilen atık ilaç teslim tutanağı ile birlikte, odanın kaşe ve imzası atılarak eczacıya geri verilir. (Tutanak ve ilaç listesinin diğer kopyası ise Eczacı Odası’ndan, ÇEKOOP’a gönderilmek üzere kalır.) Eczacı Odası’nda kalan imzalı kopya, tüm ilaçlar oda tarafından toplu halde imhaya gönderilince, ÇEKOOP ve imha tesisi tarafından da kaşe/imza alındıktan sonra, eczacılarına teslim etmesi için en yakın zamanda eczacı odasına geri gönderilir. 

 

 Toplama aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

 

  1. Miadı geçmiş Kırmızı-Yeşil reçeteye tabi ilaçlar teslim  alınmayacaktır,
  2. Atık ilaç listesi eczacılar tarafından odaya teslim edilecektir,
  3. İmha edilmesi gereken tüm ilaçlar koliler içinde toplanmalıdır. Her kolinin ağzı Eczacı Odası tarafından sayıldıktan sonra yapıştırılarak kapatılmalıdır.
  4. 18.01.08  kodlu ilaçlar, Sitostatik ve sitotoksik ilaçlardır ve ‘’Tehlikeli Atık „ konumundadır. (kanser, vb); ayrı paketlenecek ve paketin üzerinde eczane adı, ilaç listesi ve sitotoksik ibaresi yer alacaktır,
  5. 18.01.09 kodlu ilaçlar,tüm diğer ilaçlardır ve "Diğer Atıklar" konumundadır. Diğer ilaçlar tablet, şurup, vb. ayrılmaksızın aynı kolide bulunabilecektir. Koli dışına eczane ve eczacı adı yazılması yeterlidir.
  6. Emzik, biberon vb. plastik içerikli ürünler ile kozmetik/Dermokozmetik ürünler koliye konulmayacaktır,

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK

İlaç Takip Sistemi

MADDE 27 – (1) “Beşerî ilaçlar için Kurumca uygulanan ilaç takip sistemi kuralları geçerlidir. Eczaneler tarafından ilaçların satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep hâlinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunludur. Bu kayıtlara ilişkin esaslar Kurumca belirlenir.”  Yönetmeliğin ilgili maddesine göre imhası yapılacak ilaçlar için kullanılan eczane programlarındaki, perakende satış bölümünden girilip, miadlı ve zayi alanlarından gerekli işlemler yapılması gerekmektedir. Eczacı bu işlem sonrası atık ilaç listesini sistemden alabilecek olup, bir nüshasını eczacı odasına teslim edecektir.

 

NOT: İmha ettireceği atık ilaçlarını vergiden düşmek isteyen eczacıların İl/İlçe Sağlık Müdürlüğüne onaylatılan listeleri Vergi Dairelerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

 Bilgilerinize önemle sunulur.

 Saygılarımızla…

 

    Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                        Genel Sekreter

                                                                                                Ecz. Serdari DALSÜREN

 

 

Ek1: Atık İlaç Teslim Tutanağı

 

ATIK İLAÇLAR 20 KG A KADAR ÜCRETSİZ OLUP, 20 KG DAN SONRA KİLO BAŞINA 3 TL OLARAK FİYATLANDIRILACAKTIR.

Duyuru Ekini İndirin! 3362880.doc
Duyuru Okunma Sayısı : 4833
NÖBETÇİ ECZANELER ECZACI REHBERİ İLAÇ BİLGİ SORGULAMA ZORUNLU İLAÇ LİSTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Copyright 2011 - 2016 ©
Bu site, en iyi Google Chrome tarayıcısı ile görüntülenmektedir.
Eflatunweb İnternet Hizmetleri - Web/Ios/Android