BAŞKANDAN 14/10/2007 00:00 SEÇİMİN ARDINDANDeğerli Meslektaşlarım,

 

30 Eylül günü yaptığınız seçimle iki yıllık bir dönemin açılışını da yaptınız. Seçilen kurullarda yer alan tüm meslektaşlarım adına bizlere güvenerek yeniden görev verdiğiniz için hepinize bir kez daha teşekkür ederim.

Yeni bir yönetim dönemi olsa da, genel olarak eczacının ve eczacılık mesleğinin önündeki sorunlar giderek farklılaşarak ve ağırlaşarak -isterseniz buna küreselleşerek de diyebiliriz- devam ediyor. Yaşadığımız ülkeye, yani bize özgü sorunların yanında diğer ülkelerdeki eczacıları da yakından ilgilendiren ve tedirgin olmalarına neden sorunlardan olan iki önemli konu eczacının gündemini etkilemekte.    

            Bunlardan ilki hepinizin bildiği gibi, ilaç alanında (ya da genel anlamda sağlık alanında) çok uluslu sermayenin doymak bilmeyen kar hedefleridir. Bu sermaye sahipleri; yatırımları, sektörden beklentileri, projeleri ile bizim gibi, hem nüfus hem de ekonomik açıdan büyümekte olan ülkelerdeki ilaç pazarını hedef almaktadır. Ülkemizin önümüzdeki 10-15 yıl içinde dünyanın en büyük 10 ilaç pazarından birine aday olma öngörüsü, uluslar üstü sermayenin iştahını kabartmaktadır. Oysa bu durum bizleri yani, bağımsız sermayeli ve özgür yönetime sahip eczane yapılarını rahatsız eden ve gelecekle ilgili ciddi endişe taşımamıza neden olan küresel kaynaklı bir sorundur.

            İkinci konu ise küresel olaylardan etkilenen mesleğimizin hepimizin yakından bildiği ortak sorunudur. Bu sorun, ülkenin Sosyal Güvenlik politikalarında yapılan veya yapılması istenen değişikliklerdir.  Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama yaşam süresinin uzaması ve genç nüfusun azalması, bu ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerine daha fazla kaynak aktarılmasına neden olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına kaynak aktarılmasında zorluklar yaşanması, bu ülkelerdeki yöneticileri tasarruf arayışına itmiştir.

Bizim ülkemizde ise sık yaşanan ekonomik krizler, ülke kaynaklarının yanlış kullanımı ve geçmişteki yanlış sosyal güvenlik politikaları nedeniyle sektör ciddi sıkıntı içindedir. Üzülerek söylüyoruz ki, bu konuda ilgililer artan sağlık harcamalarının nedeni olarak sadece ilacı görmektedir. Bu harcamaları aşağı çekme çabası ve sosyal güvenliğin yeniden yapılandırılması içinde en büyük sıkıntıyı da dolayısıyla biz eczacılara yaşatmaktadır.

Bu sıkıntıların en aza indirilmesi, hem bölgesel, hem de küresel sorunların çözümü yönünde önemli adımlar atılması için en önemli şey, meslek örgütlerinin tabanından aldığı güçle çalışması, geleceğe yönelik projeler üretebilmeli, bu projelerin olası sonuçlarını üyelerine çok iyi anlatabilmelidir.

Artık, gündelik yaşamda karşılaşılan basit, etik yozlaşmalarla yitirilecek zaman yoktur. Çünkü biz bu basit işlerle oyalanırken, birileri mesleğimiz üstünde bazı çalışmaları yapmaya devam etmektedir. Mesleğin ve bizden sonraki eczacıların geleceğini düşünüyorsak bu kısır çekişmeleri bir yana bırakmalı, etik bozulmalara izin vermemeli ve hep birlikte geleceğimizi kurma yolunda çalışmalıyız.

Yeni dönemin tüm meslektaşlarımıza sorunsuz ve başarılı bir çalışma dönemi getireceği inancıyla saygılar sunarım

 

                                   8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası Başkanı

                                                    M. İrfan DEMİRCİ

Duyuru Okunma Sayısı : 2143
NÖBETÇİ ECZANELER ECZACI REHBERİ İLAÇ BİLGİ SORGULAMA ZORUNLU İLAÇ LİSTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Copyright 2011 - 2016 ©
Bu site, en iyi Google Chrome tarayıcısı ile görüntülenmektedir.
Eflatunweb İnternet Hizmetleri - Web/Ios/Android