GEO DUYURULARI 24/06/2016 00:00 SGK Tarafından Yayımlanan SUT Değişikliği Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından “Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında” konulu duyuru yayımlanmış olup, duyuruda;
18.06.2016 tarih, 29746 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) çeşitli maddelerinde değişiklik yapıldığı, SUT’un “4.1.3 - İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi” başlıklı maddesinin 9 uncu fıkrasında; “Sağlık raporları, SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlere uygun olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerli olduğu, değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporların, SUT’un 4.1.3(6) fıkrası kapsamında yeni hükümlere uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olacağı (Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar hariç.)” hükmü yer almakla birlikte, oluşabilecek hasta mağduriyetlerini önlemek amacıyla bu Tebliğ ile düzenleme yapılmış olan ilaç gruplarına ait aşağıda yer alan açıklamaların dikkate alınacağı,
Sağlık Uygulama Tebliğinin Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi (Ek-4/E)’nde yer alan “11-ANTİVİRAL İLAÇLAR” başlıklı kısmının “B)Diğer Antiviraller maddesinin 15- Valgansiklovir maddesinde yapılan değişiklik ile düzenlenen uzman hekimi raporlarının süresi ile aynı Tebliğin Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesi (Ek-4/F)’nde 63-Sodyum Oksibat maddesinde yer alan sağlık kurulu raporlarının süresi 3 ay olarak değiştirildiği,
Bu düzenlemenin yürürlük tarihinden önce düzenlenen uzman hekim raporlarının/ sağlık kurulu raporlarının Sağlık Uygulama Tebliğ hükümlerine uygun olmak kaydıyla süresi sonuna kadar geçerli olduğu duyurulmuştur.
Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Duyuru metni için tıklayınız. 

Duyuru Okunma Sayısı : 3056
NÖBETÇİ ECZANELER ECZACI REHBERİ İLAÇ BİLGİ SORGULAMA ZORUNLU İLAÇ LİSTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Copyright 2011 - 2016 ©
Bu site, en iyi Google Chrome tarayıcısı ile görüntülenmektedir.
Eflatunweb İnternet Hizmetleri - Web/Ios/Android gaziantep oto ekspertiz 
gaziantep oto test 
info mail 
kurumsal mail 
şirket maili 
domain tescil