TEB DUYURULARI 07/10/2016 00:00 SGK Tarafından Yayınlanan E-Reçete Güvenli Elektronik İmza Sürecine İlişkin Duyuru Hk.

Sosyal Güvenlik Kurumu, 27.09.2016 tarihli duyurusunda, 01.10.2016 tarihinden itibaren Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sadece "Güvenli Elektronik İmza" ile e-reçete düzenlenebileceğini duyurmuştu.

Uygulamanın başladığı 01.10.2016 tarihinden itibaren Medula sisteminde e-imzası bulunmayan hekimler tarafından, Kurumca kendilerine verilen "SGK Kurumsal hekim Şifresi" ile e-imzasız olarak e-reçetelerin düzenlendiği ve sistemin eczanelerin bu reçeteleri karşılamasına izin verdiği görüldüğünden, Birliğimiz tarafından Kurum yetkilileri ile görüşülerek söz konusu reçetelerin eczaneler tarafından karşılanıp karşılanmayacağı konusunda oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla konuya açıklık getirilmesi talep edilmişti.

Kurum tarafından 05.10.2016 tarihinde (bugün) yayımlanan ““E-Reçete Güvenli Elektronik İmza Sürecine İlişkin” başlıklı duyuruda;

Hekim bazlı, farklı tarihlerde yapılan ötelemeler nedeniyle sistem tarafından “SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle” de e-reçete düzenlenmesine, hekim bazlı öteleme süresi bitene kadar izin verildiği; bu şekilde sistem izin verdiği için “SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle” düzenlenmiş e-reçetelerin de karşılanmaya devam edileceği,

Hekimlerin başvurdukları halde güvenli elektronik imzalarının henüz temin edilememesi ya da zaman içerisinde yenileme/zayi/arıza/çalıntı vb. durumların olabileceği göz önüne alınarak, ilgili hekim ya da sağlık hizmet sunucusunun gerekçeleri ile birlikte bağlı bulundukları Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurması ve Merkez Müdürlüğünün gerekçeleri uygun görmesi halinde 3 (üç) ay süreyle “SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle” e-reçete yazılabilmesine sistem tarafından izin verileceği duyurulmuştur.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

Duyuru Okunma Sayısı : 3532
NÖBETÇİ ECZANELER ECZACI REHBERİ İLAÇ BİLGİ SORGULAMA ZORUNLU İLAÇ LİSTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Copyright 2011 - 2016 ©
Bu site, en iyi Google Chrome tarayıcısı ile görüntülenmektedir.
Eflatunweb İnternet Hizmetleri - Web/Ios/Android