BAŞKANDAN 04/04/2016 00:00 SÖZLEŞMENİN ARDINDAN

70 milyona yakın insan , hak sahibi veya  sigortalı.
Ülkenin her yanına yayılmış 24500 eczane ve 75 bin çalışanı .
18 milyar liralık ilaç cirosu .
Her gün sistemden alınan yaklaşık bir milyon iki yüz elli bin provizyon .
SGK ile TEB arasındaki ilaç alım sözleşmesi, kapsadığı insan sayısı ,hizmeti veren  eczane sayısı ve  parasal miktar olarak  dünyanın   önemli  antlaşmalarından biri olsa gerek .
Böylesine kapsamı ve parasal büyüklüğü geniş   bir antlaşmayı  hazırlamak , imzalamak , yürütmek kolay değil .
Artan sağlık harcamaları yalnız ülkemizde değil, dünyanın her yanında sosyal güvenlik sistemlerini ve hükümetleri düşündürüyor.Daha kolay erişim, geniş hizmet ağı ile yüksek kalite beklentisini karşılamak,  mutlak maliyet artışı demektir.
Sağlık hizmetleri sunumundan bütün iktidarlar politik kazanç bekler. ABD Başkanı Obama 2012 de seçilirken  daha fazla sosyal devlet anlayışına sahip sağlık politikası sözü vermişti. Kendi partisi Demokratların Kasım 2016 Başkanlık seçimi için parti içi ön seçiminde Hillary Clinton’un gerisindeki rakibi Barnie  Sanders, sağlık hakkından bahsediyor ve herkesin  sağlıktan eşit bir biçimde yararlanacağını vaat ediyor .
Politikacıların ekonomiyi yöneten kısmı ise sağlığı  hep kara delik olarak görmüştür . Ülkemizde şurası net bir gerçektir ki, sağlık harcamaları her yıl artıyor . Bunun içindeki ilaç harcamaları da artıyor . İlaç harcamaları, artan sağlık harcamaları içinde oransal olarak azalırken , özel sağlık hizmet sunucuları harcamaları hem oransal hem de rakamsal olarak yükseliyor.
Bu genellemelerden sonra biraz da ilaç, eczacılık ve eczane alanına bakmak gerekir .
TEB ile SGK arasındaki antlaşma 2012 yılında imzalanmıştı. Geçen 3,5 yıllık sürede ;
Yüzlerce kez ilaç fiyat düşüşü, yine sayısız kez  kamu kurum iskonto artışı yaşandı.
Üç yıllık bileşik enflasyon yüzde otuz civarlarına ulaştı .
Personel maaş artışı ,SSK prim artışları ile diğer gider artışları ise en az bunlar kadar eczane ekonomisine negatif olarak yansımıştır.
Bunların yanı sıra ülkenin içinde bulunduğu gündemede bakmak lazım . Patlamalarla kaybettiğimiz yüzlerce canımız , verdiğimiz yüzlerce şehidimiz , evlerini işlerini terk etmek zorunda kalan insanımız , sokağa çıkma yasakları, sayıları üç milyona yaklaşan sığınmacılar. Ayrıca demokrasi ve hukuk alanında yaşadığımız çalkantılar.
Eczacının içinde bulunduğu koşullar ile ülkenin yaşadığı sorunları göz önüne aldığımızda böylesi önemli bir antlaşmanın yenilenmesi için ortada eczacı açısından çokta elverişli koşullar yoktu denilebilir.
Bu bakımdan SGK ‘dan çok, TEB ve eczacı için bu sözleşme ile sağlanacak iyileştirmeler çok önemliydi .
İmzalanan sözleşmenin içeriğine dikkatli bir biçimde  baktığımız zaman ilk dikkati çeken ;
Reçete başı hizmet bedelinde her iskonto baremi için artışı görüyoruz.
Az da olsa kuruma yapılan iskonto oranlarının aşağı çekilmesi,  yine eczacı için bir pozitif artıştır .
Mobil  , majistral ,soğuk zincire ait ilaç içeren reçetelerin daha fazla hizmet bedeli alması , enjektör bedellerinin arttırılması kazanım olarak karşımıza çıkıyor .
Sözleşmedeki diğer hususlarda yapılan iyileştirmeler , eczacının en çok canının yandığı ve caydırıcı olmaktan çok yok edici olan bazı cezalarda indirim yapılması da önemliydi .
Eczacının gözden kaçırmamamız gereken başka bir  durumu ise, son beş altı yıllık süreçte  örgütünden kopuk bir görüntü çiziyor olmasıydı  . Eczacı artık örgütünün kendine bir şey veremeyeceği inancına sahip olmaya başlamıştı . Bir meslek örgütü için en önemli kayıpta bu olsa gerek .
Bu sözleşme imzalanma sürecinde üst yapının ve odaların izlediği tutum ile tabanın verdiği destek ve inanç, taleplerimizin tamamını karşılayamasak ta önemli bir kazanç olmuştur .
Eczacı yeniden örgütüne dönmüştür. Türk Eczacıları Birliği de Aralık 2015 ‘te oluşan yeni  yapı ile örgütün eczacıya dönmesi sonucunda  eczacıyı kazanmayı ve ulaşmayı başarmıştır.
Birbirini tamamlayan bu yapının sesi  kamu tarafında  sözleşme , yönetmelik ve Suriye’li sığınmacıların reçeteleri konusunda karşılık bulmuştur .
Türk Eczacıları Birliği bu ülkenin üst düzey meslek odaları arasında anılmayı sürdürecektir.

Duyuru Okunma Sayısı : 3728
NÖBETÇİ ECZANELER ECZACI REHBERİ İLAÇ BİLGİ SORGULAMA ZORUNLU İLAÇ LİSTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Copyright 2011 - 2016 ©
Bu site, en iyi Google Chrome tarayıcısı ile görüntülenmektedir.
Eflatunweb İnternet Hizmetleri - Web/Ios/Android