TEB DUYURULARI 02/05/2017 00:00 Türkiye Büyük Millet Meclisi Sözleşme Formları ve Süre Uzatımı Hakkında

40.A.00.009280
02.05.2017

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Hak Sahiplerinin Türk Eczacıları BirliğiÜyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün 14.maddesinin 8.fıkrası "Eczacı ile Kurum arasında bu Protokol esaslarına göre her yılın Nisan ayında sözleşme yenilenir…" hükmüne istinaden sözleşme yenileme işlemlerinin Nisan ayında tamamlanması gerekmekle beraber,

Meslektaşlarımızın, Kurumlara yapacağı ıskontoya esas teşkil eden yıllık hasılat bildirimlerini yaptıkları Eczane Bilgi Formu, 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair Kanun" da yapılan düzenleme ile sadece eczacılara tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, bu kapsamda kestikleri fatura tutarının da bildirileceği şekilde revize edilmiş ve Eczane Bilgi Formu ile ilgili düzenlemenin yakın tarihte belirlenmiş olması itibariyle sözleşme yenileme süresinin uzatılması talebimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletilmiş ve sözleşme yenileme işlemleri için tanınan sürenin 31.05.2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Protokol metni için tıklayınız.

Meclisten gelen talebimizin uygun görüldüğünü bildirir yazı için tıklayınız.

 

Duyuru Okunma Sayısı : 2601
NÖBETÇİ ECZANELER ECZACI REHBERİ İLAÇ BİLGİ SORGULAMA ZORUNLU İLAÇ LİSTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Copyright 2011 - 2016 ©
Bu site, en iyi Google Chrome tarayıcısı ile görüntülenmektedir.
Eflatunweb İnternet Hizmetleri - Web/Ios/Android