Oda Kayıt, Eczane Açılış, Nakil , Verese, Askerlik, Devir İçin Gerekli Evraklar.

ECZANE AÇILIŞI İÇİN         

Eczacı Odasına Kayıt İçin İstenen Evraklar

1.Eczacı Odasına Kayıt İçin Dilekçe (Adres, telefon, cep telefonu, mail adresi belirtilmelidir)                                                                           2. Üç adet fotoğraf (Vesikalık)

 1. Diploma fotokopisi (noterden onaylı)
 2. Nüfus Cüzdan Sureti (muhtarlıktan onaylı) veya vukuatlı nüfus kayıt belgesi (e devletten)
 3. İkametgâh Sureti (muhtarlıktan onaylı veya e devletten)
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 5. Özgeçmiş ( doğum yeri, okuduğu okullar, staj yaptığı eczane ve kurumlar, varsa daha önce çalıştığı yerler, anne ve baba adı, meslekleri )
 6. Savcılıktan adli sicil kaydı( e devletten alınabilir)

9.İmza Sirküleri

Eczane Açmak İçin Gerekli Evraklar

1.Dilekçe (Eczane adı belirtilmeli)

2.Taahhütname (noterden eczanenin sahip ve mesul müdürü olduğuna, herhangi 2.şahıs ya da ortağı olmadığına dair)

3.Kira Kontratı (mülkiyet eczacıya aitse tapu fotokopisi)

4.Demirbaş faturası

5.Elektrik ve su makbuzu

6.Savcılıktan adli sicil kaydı

7.Askerliğini yapmışsa terhis belgesi

8.Belediyeden alınmış numarataj belgesi

9.Yapı ruhsatı belgesi, yapı kullanım izin belgesi ya da dükkânın bağlı bulunduğu belediyeden dükkân veya işyeri olarak kullanılabileceğine, eczane olabilecek vasıflara haiz olduğuna dair belge

 1. Aynı binada birden fazla dükkân varsa bağımsız bölüm tablosu

 

11.Tapu Fotokopisi.

 

                                                      Nakil İçin Gerekli Evraklar

1.Dilekçe

 1. Taahhütname (noterden eczanenin sahip ve mesul müdürü olduğuna, herhangi 2.şahıs ya da ortağı olmadığına dair)
 2. Kira Kontratı (mülkiyet eczacıya aitse tapu fotokopisi)
 3. Elektrik ve su makbuzu

5.Belediyeden alınmış numarataj belgesi

6.Yapı ruhsatı belgesi, yapı kullanım izin belgesi ya da dükkânın bağlı bulunduğu belediyeden dükkân veya işyeri olarak kullanılabileceğine, eczane olabilecek vasıflara haiz olduğuna dair belge

 1. Aynı binada birden fazla dükkân varsa bağımsız bölüm tablosu

 

8.Tapu Fotokopisi.

Önemli not:Sağlık Müdürlüğünden Ruhsat almadan eczanenin taşınmaması gerekmektedir.

 

                                           Yardımcı Eczacı / İkinci Eczacı / Mesul Müdür atanması için Halinde

1. Yardımcı Eczacı / İkinci Eczacı / Mesul Müdür'ün ilgili eczanede çalışmak istediğine dair dilekçe

2. İlgili eczane sahibinin Yardımcı Eczacı / İkinci Eczacı / Mesul Müdür'ü eczanesinde çalıştırmak istediğine dair dilekçe

3. İlgili Eczane sahibinin, çalışacak eczacının meslekten menini sorguladığı bir dilekçe

                                                             Eczacının Vefatı Halinde

1.Varislerin dilekçesi

 1. Mesul müdürün dilekçesi
 2. Eczacının oda kaydı yoksa gerekli evraklar

                                                             Eczacının Askere Gitmesi Halinde

 1. Eczacının askere gitmesi nedeniyle mesul müdür tayin ettiğine dair dilekçe
 2. Mesul müdürün dilekçesi

3.Eczacının oda kaydı yoksa gerekli evraklar

Eczaneyi Kapatmak için Gerekli Evraklar

1.Eczaneyi kapattığına dair dilekçe

                                                                 Devir İçin İstenen Belgeler

1.Oda kayıt belgesi

2.Açılış için gereken evrakların aynısı

3.Devreden eczanenin ruhsat fotokopisi

4.Noter devir senedi

 

                                                         

 

                                                         Sağlık Müdürlüğünden İstenen Belgeler

1.Matbuu Form

2.Özgeçmiş (Eczacının mesleki bilgilerini içeren el yazsısı ile yazıp imzaladığı)

3.Diploma örneği (Diplomanın aslı getirilip fotokopisi onaylanacaktır)

4.Sağlık raporu ( 1 ay içerisinde alınmış, eczacılık mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığını belirten)

5.Göz raporu (1 ay içerisinde alınmış, eczacılık mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu

6.Adli sicil kaydı ( 1 ay içinde alınmış )

 1. Eczacı odasından onaylı üç adet kroki (Eczane laboratuar bankosu, akarsuyu,dışarı açılan pencere ve kapılar,sokak/cadde ismi, binanın sağında solunda, arkasında ne olduğu belirtilecek, mimar veya inşaat mühendisinin imzası olacak, mimarlar odası tarafından onaylı)

8.vesikalık fotoğraf ( 4 adet )

9.Nüfus cüzdan örneği

10.Tapu örneği

11.Binanın yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatının onaylı sureti ve bağımsız bölüm tablosu ya dükkânın bağlı bulunduğu belediyeden dükkân veya işyeri olarak kullanılabileceğine, eczane olabilecek vasıflara haiz olduğuna dair belge

12.Numarataj

13.Ruhsat harç makbuzu (Eczacı Odasından evraklar  gelince)

14.Ayrılış belgesi ( daha önce başka bir işyerinde mesul müdürlük yapan eczacılardan son çalıştığı yerden tasdikli ayrılış belgesi

15.Nakil ise daha önce verilmiş olan ruhsatnamenin aslı

16.Dilekçe

 

NÖBETÇİ ECZANELER ECZACI REHBERİ İLAÇ BİLGİ SORGULAMA ZORUNLU İLAÇ LİSTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Copyright 2011 - 2016 ©
Bu site, en iyi Google Chrome tarayıcısı ile görüntülenmektedir.
Eflatunweb İnternet Hizmetleri - Web/Ios/Android