GEO DUYURULARI 25/06/2020 00:00 16 HAZİRAN 2020 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ HK. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

             TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ             

      8.BÖLGE GAZİANTEP ECZACI ODASI

 TEL: 0 (342) 3229030-31   FAX: 0 (342) 3229074

www.gaziantepeo.org.tr gaziantepeo@gmail.com

 

Sayı:2020/548                                                                                          25/06/2020

 

                     Değerli Meslektaşlarım,

4.1.5 Maddesinde yapılan değişiklik ile; Güvenlik izlem formu ile takip edilen ilaçlar için e reçetede “mevzuat hükümlerine uygun olarak hasta adına düzenlendiği” ibaresinin bulunma zorunluluğu kaldırılmıştır.

 

4.2.6.A-1 maddesi ile, büyüme hormonu tedavisinde ilgili uzman branşları, yaş aralıkları, yıllık büyüme hızı, kemik yaşı ve tedavi sonlandırma kriterlerinde değişiklik yapılmıştır.

 -2,5 SD ibaresi -2 SD olarak değiştirilmiştir.

 Yıllık büyüme hızı düzenlenmiş olup 0-2 yaş aralığı eklenmiş, diğer yaş aralıkları da yeniden düzenlenmiştir.

Tedavi kesilme kıstasları düzenlenmiştir.

 

4.2.7 Maddesinde yapılan düzenleme ile;  farklı etken madde içeren düşük molekül ağırlıklı heparinler farmakolojik eşdeğer olarak düzenlenmiş olup, birlikte kullanılması halinde bedelleri kurumca karşılanmayacaktır.

 

4.2.10.A-1 - Tip I ve Tip III Gaucher hastalarında enzim tedavisine başlama ve sonlandırma kriterleri ile ilgili değişiklikler yapılmıştır. Karaciğer ve dalak hacim artış oranı yükseltildi.   Tedaviye 1 yıldan fazla ara verilmesi durumunda başlangıç kriterleri aranacağı eklendi.

 

4.2.12.A - Spesifik immünglobulinlerin kullanım ilkelerinde yapılan değişiklik ile, Hepatit B immunoglobulin tedavisinde karaciğer naklinde kullanımı durumunda karaciğersiz faz ve nakil sonrası için, hastalar düşük ve yüksek risk grubuna göre sınıflandırılarak ayrıca uygulanacak dozlarda tetkik sonuçları esas alınarak değişiklik yapılmış olup, düşük risk grubunda tedavi süresi nakil sonrası maksimum 1 yıl, yüksek risk grubunda tedavi süresi maksimum 5 yıl olarak sınırlandırılmıştır. Ve Her reçetede HBsAg ve HBV DNA sonucunun negatif olduğu belirtilmelidir. Pozitif olduğu durumda tedavi kesilir.

 

4.2.12.B - Spesifik olmayan / gamma /polivalan immünglobulinler (IVIg ve subcutan immunglobulinler)maddesindeki değişiklik ile ;  İmmunoglobulinlerde prospektüste bulunan “Antikor üretiminin bozulduğu primer (Konjenital) immün yetmezliklerde” , “Kronik Lenfositik Lösemi tanısı olup, hipogammaglobulinemisi bulunan ve profilaktik antibiyotiklerin yetersiz kaldığı, tekrarlayan bakteriyel enfeksiyon gelişen olgularda” ve “Multipl Miyelom tanısı olup hipogammaglobulinemisi bulunan tekrarlayan bakteriyel enfeksiyon gelişen olgularda” endikasyonları suta da eklenmiştir.

 

               4.2.13.1 - Kronik Hepatit B tedavisi maddesi ile ; tenofovir alafenamid fumarat tedavisine başlamak için istenen kısıtlı endikasyon yürürlükten kaldırılmış olup osteoporoz,kemik kırığı, GFR,kan fosfat düzeyi albuminürü, diyaliz ,renal transplantasyon şartları kaldırılmıştır.

 

               4.2.14.C - Özel düzenleme yapılan ilaçlar,Lenalidomid maddesi ile ;” Yeterli doz ve surede talidomid veya bortezomib kurlerine dirençli ” ibaresi  “yeterli cevap

alınamayan”  şeklinde değiştirilmiştir.

              

 

              4.2.17.D - Osteoporozda teriparatid Kullanımı maddesi ile ; Tedavi süreleri aylık periyotlar yerine haftalık periyotlar olarak değiştirilmiştir.

 

 

              4.2.20 - Palivizumab kullanım ilkeleri maddesi ile; Palivizumab (SYNAGIS) tedavi kriterleri detaylandırılmıştır.

 

 

            4.2.25 - Antiepileptik ilaçların kullanım İlkeleri maddesi  ile;  Lakozamid etken maddesi için monoterapide kullanım olanağı getirilmiştir.

 

      

           4.2.28.A- Statinler (antihipertansiflerle veya asetilsalisilikasitle kombinasyonları dahil) ve Kolestiramin maddesi ile; yapılan düzenleme ile Rosuvastatinin 20 mg ve uzeri etken madde iceren dozları, atorvastatin, simvastatin ve pravastatinin 40 mg ve uzeri etken madde iceren dozları, fluvastatinin 80mg ve uzeri etken madde iceren dozları (kombinasyonları dahil) rapor/reçete edebilecek uzmanlık branşlarına Nöroloji eklenmiştir. Bu dozlarda kullanım için düzenlenen rapora istinaden tüm hekimlerce reçete edilebilir.

 

 

           4.2.38 - Diyabet tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri ile;  GLP-1 Analogları ile DPP4 antagonistlerinin beraber kullanımı halinde bedellerinin kurumca ödenmeyeceği bildirilmiştir.

 

 

Ayrıca;

 

 

 

 

                                                                                     Yönetim Kurulu Adına

                                                                                           Genel Sekreter

                                                                                   Ecz. Serdar DALSÜREN

Duyuru Okunma Sayısı : 2806
NÖBETÇİ ECZANELER ECZACI REHBERİ İLAÇ BİLGİ SORGULAMA ZORUNLU İLAÇ LİSTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Copyright 2011 - 2016 ©
Bu site, en iyi Google Chrome tarayıcısı ile görüntülenmektedir.
Eflatunweb İnternet Hizmetleri - Web/Ios/Android