ANA SAYFAYA DÖN

ANA SAYFAYA DÖN
ANA SAYFAYA DÖN

ANA SAYFAYA DÖN

Soru & Cevaplar

GAZİANTEP ECZACILAR ODASI - SGK SORU-CEVAP SAYFASI

Sorularda Arama

iyi günler hastay verxat demam raporu çıkmış rapor açıklması diğer hastalık modifiye edici sistemik tedavilere (metotreksat) dirençli plak tip psoriazis vulgaris sekukinumab tedavisi mahalinde alması uygundur. hastanın kg pası değeri 22 16 haftalık ilaç kullanım süresi sonunda başlangıç pasi değerine %75 değerinde iyileşme olmuştur yeni pasi değeri 1 dir.. pasi değeri tarihi yazmaya gerek varmıdır bu şekil krşılanırmı teşekürler...

SARIGÜLLÜK ATAY ECZANESİ tarafından, 10.10.2019 11:10 tarihinde soruldu.
Cevapları görebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Bir yıldır görme azlığı olan hastaya (H35.3) yaş tip, yaşa bağlı makula dejeneransı tesbit edilip hastanın sol çekildikten sonra subfoveal koroldal neovaskuler membran yp. VISUCAM Dijital Görüntüleme- Anemnez sonuçları dosyasında bulunmaktadır.Her uygulama için hastanın sol FFA kondirendikasyonu yok ve lezyona ait renkli resim ve OKT optik konferans tomogrofisi dosyasında mevcuttur.( Hastanın göz dibi bulguları görme keskinliği ve optik koherens tomografileri değerlendirilen ve tekrar tedavi gerekirse bu bulgularla tedaviye devam kararı verilmiştir. ) Hastamızın kliniğimizde tetkiki sonucunda sol göze lucentis 10 mg/ml tedavi uygun görülmüştür. Tedavi için 6 ( altı ) adet lucentis 10 mg / ml enjenksiyonluk çözelti 2.3 mg ( ranibizumab ) ayda tek göze intravitreal kullanılacaktır. , SGKFMH RANIBIZUMAB HASTA ŞUBAT AYINDAN ÖCE 2 KUTU LUCENTIS KULLANMIŞ ŞUBATTAN SONRA BUNUNLA BERABER 3 KUTU KULLANMIŞ OLACAK TOPLAMDA 5 KUTU KULLAMIŞ OLACAK VEREBİLİRMİYİZ SY.ECZACIM İLGİNİZE TŞK EDERİM

YAVUZLAR ECZANESİ tarafından, 09.10.2019 18:19 tarihinde soruldu.
Cevapları görebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Bir yıldır görme azlığı olan hastaya (H35.3) yaş tip, yaşa bağlı makula dejeneransı tesbit edilip hastanın sol çekildikten sonra subfoveal koroldal neovaskuler membran yp. VISUCAM Dijital Görüntüleme- Anemnez sonuçları dosyasında bulunmaktadır.Her uygulama için hastanın sol FFA kondirendikasyonu yok ve lezyona ait renkli resim ve OKT optik konferans tomogrofisi dosyasında mevcuttur.( Hastanın göz dibi bulguları görme keskinliği ve optik koherens tomografileri değerlendirilen ve tekrar tedavi gerekirse bu bulgularla tedaviye devam kararı verilmiştir. ) Hastamızın kliniğimizde tetkiki sonucunda sol göze lucentis 10 mg/ml tedavi uygun görülmüştür. Tedavi için 6 ( altı ) adet lucentis 10 mg / ml enjenksiyonluk çözelti 2.3 mg ( ranibizumab ) ayda tek göze intravitreal kullanılacaktır. , SGKFMH RANIBIZUMAB .HASTA GEÇEN YILDAN BERİ BU YIL DA DAHİL TOPLAMDA 5 KUTU KULLANMIŞ RAPORA GÖRE VEREBİLİRMİYİZ

YAVUZLAR ECZANESİ tarafından, 09.10.2019 16:05 tarihinde soruldu.
Cevapları görebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

İYİ GÜNLER TACLORIN %1 MERHEM RAPOR TANI KODU 13.01 PSORİYASİS,VİTİLİĞO(L80)(L40) ICD KODU: L40.0 PSORİAZİS VULGARİS. BU RAPORLA TACLORIN%1 ALABİLİRMİ ? TEŞEKKÜRLER

DERYA ATAY ECZANESI tarafından, 09.10.2019 16:01 tarihinde soruldu.
Cevapları görebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

İYİ GÜNLER ECZACIM SORUM TEBOKAN SPECİAL İLE İLGİLİ RAPOR ICD KODU.G30.9 BU ŞEKİL KURUM KARŞILAR MI YOKSA ONA KARŞILIK ICD KODU F00.9 MU EKLETELİM

GÜLCAN ECZANESİ tarafından, 09.10.2019 14:14 tarihinde soruldu.
Cevapları görebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

İYİ GÜNLER ECZACIM SORUM TEBOKAN SPECİAL İLE İLGİLİ RAPOR ICD KODU.G30.9 BU ŞEKİL KURUM KARŞILAR MI YOKSA ONA KARŞILIK ICD KODU F00.9 MU EKLETELİM

GÜLCAN ECZANESİ tarafından, 09.10.2019 14:14 tarihinde soruldu.
Cevapları görebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

İYİ GÜNLER. DOKTOR MAJİSTRAL REÇETEDE 2 KUTU M-FURO LOSYON YAZMIŞ 10 GÜNLÜK DOZ DİYE BELİRTMİŞ. MEDULADA M-FURO LOSYON BİR KUTUNUN KULLANIM SURESİ 10 GÜN GÖRÜNÜYOR. 2. KUTUYU ÖDER Mİ YOKSA 2. KUTUNUN KÜPÜRÜNÜ EKLEYİP ÜCRETİNİ HASTADAN TAHSİL ETMEMİZ Mİ GEREKİR ? KOLAY GELSİN

ERKENT ECZANESI tarafından, 07.10.2019 12:22 tarihinde soruldu.
Cevapları görebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

İYİ GÜNLER . PLAVİX İÇİN RAPORDA (AKUT KORONER SENDROM (TROPONİN POZİTİF ST YÜKSELMESİZ MİYOKARD ENFARKTÜSÜ ) İLE 24.09.2019 de ACİL SERVİSTEN YATIRILMIŞTIR. 1(BİR) YIL SÜRE İLE KLOPİDOGREL 75 MG 1X1 KULLANMASI GEREKLİDİR) ŞEKLİNDE AÇIKLAMA YAZILMIŞTIR. RAPOR 04.02.1 KORONER ARTER HASTALIĞINDA KLOPİDOGREL KULLANIMI I25.1 ATEROSKLEROTİK KALP HASTLIĞI KODUYLA ÇIKMIŞ. BU RAPOLRA PLAVIX VEREBİLİR MİYİZ? KOLAY GELSİN.

ERKENT ECZANESI tarafından, 07.10.2019 12:18 tarihinde soruldu.
Cevapları görebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

İYİ GÜNLER BYETTA İÇİN İGNE UCU ÖDENİYORMU

DERYA ATAY ECZANESI tarafından, 04.10.2019 15:24 tarihinde soruldu.
Cevapları görebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

İYİ GÜNLER KOLAY GELSİN TARGOSID 400 FLK OSTEOMİYELİT TANISIYLA YAZILAN REÇETEDE YATARAK TEDAVİDE BAŞLANAN ANTİBİYOTİĞİN HASTANEDEN ÇIKIŞTA DEVAMI GEREKLİDİR İBARESİNİN DE YAZILMASI GEREKLİMİDİR TEŞEKKÜRLER

KALEOGLU ECZANESİ tarafından, 04.10.2019 14:27 tarihinde soruldu.
Cevapları görebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Selamlar,20.00 ek 4/d listesınde yeralmayan hastalıklar ve E73.9 laktoz ınt ve E88.8 metabolık bozukluklar tanılarıyla BEBELAC LF mama verebılırmıyız? acıklama bölümüne ilerı derecede hıdrolıze mama tolere edememıstır ve hastada inek sütü allerjısı vardır yazılmıs.

TATAR ECZANESI tarafından, 04.10.2019 13:43 tarihinde soruldu.
Cevapları görebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

iyi günler gyrex 25 mg için eski tarihli bir raporumuz var (11.07.2019) Bu rapor 3 lü heyet raporu şeklinde verilmiş olup 1 psikiyatri 2 dahiliye uzmanı tarafından verilmiştir. Rapor teşhisleri demans,unıpolar depresyon. Bu rapora göre ilacı sağlık ocağı yazabilirmi?

ABİDE ECZANESİ tarafından, 03.10.2019 12:50 tarihinde soruldu.
Cevapları görebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

İYİ GÜNLER HASTAYA SADECE ORAL DİYABETİK KULLANAN DİYABETUS MELUTUSTA STRİP KULLANIM RAPORU ÇIKMIŞ ICD KODU:E11.9 RAPOR YENİ HASTA SİSTEMDE GÖRÜNENDE DİYABETLE İLGİLİ İLAÇ ALMAMIŞ BU ŞEKİLDE ŞEKER STRİBİ ALABİLİRMİ?

DERYA ATAY ECZANESI tarafından, 03.10.2019 11:44 tarihinde soruldu.
Cevapları görebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

MRB KOLAY GELSİN 10 YILDIR DİYABETUS MELİTUS NEDENİYLE TAKİP EDİLEN HASTADA DİYABETİK RETİNOPATİ TESPİT EDİLİP SAĞ SOL FFA+OCT SONRASI DMÖ SAPTANDI DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME ANAMEZ SONUÇLARI DOSTYASINDA BULUNMAKTADIR SOL FFA KONRENDİKASYONU YOK VE LEZYONA AİT RENKLİ RESİM VE OKT OPTİK TOMOĞRAFİSİ DOSYASINDA MEVCUT HASTANIN GÖZ DİBİ BULGULARI GÖRME KESKİNLİĞİ VE OPTİK KOHERENS TOMOĞRAFİLERİ DEGERLENDİRİLEN VE TEKRAR TEDAVİ GEREKİRSE BU BULGULARLA TEDAVİYE DEVAM KARARI VERİLMİŞTİR. HASTAMIZIN TETKİK SONUCUNDA SOL GÖZE LUCENTIS TEDAVİSİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR DEDAVİ İÇİN 6 ADET LUCENTİS TEK GÖZE KULLANILACAKTIR. HASTA 2018 YILINDA ARDIŞIK 3 DOZ LUCENTIS KULLANAN HASTAYA BU YENİ RAPORLA LUCENTIS VEREBİLİRMİYİZ?

DERYA ATAY ECZANESI tarafından, 02.10.2019 17:36 tarihinde soruldu.
Cevapları görebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

MRB OKSAPAR 4000 FLAKON AYAKTAN TEŞHİS I73.9 PERİFERİK VASKÜLER HASTALIKLA VERİLİRMİ TŞK.

MUHTAROGLU ECZANESİ tarafından, 02.10.2019 14:38 tarihinde soruldu.
Cevapları görebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

sitotoksik kemoterapi alan hepatit b hastasının idame raporunda güncel hbsag antihbc değerleri gerekirmi yalnızca başlangıç değerleri ile tedaviye devam edebilir mi

HASIRCI ECZANESI tarafından, 01.10.2019 14:54 tarihinde soruldu.
Cevapları görebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

sitotoksik kemoterapi alan hepatit b hastasının idame raporunda güncel hbsag antihbc değerleri gerekirmi yalnızca başlangıç değerleri ile tedaviye devam edebilir mi

HASIRCI ECZANESI tarafından, 01.10.2019 14:54 tarihinde soruldu.
Cevapları görebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

İYİ GÜNLER SAYIN ECZACIM DUXET 30 VE 60 MG TABLET 19.02.2019 TARİHİNDEN ÖNCE DEVLET HASTANESİ NÖROLOJİ UZMANI TARAFINDAN NÖROPATİK AĞRI TEŞHİSİYLE VERİLİRMİ TEŞEKKÜR EDERİM.

MUHTAROGLU ECZANESİ tarafından, 30.09.2019 16:25 tarihinde soruldu.
Cevapları görebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

İYİ GÜNLER,DAHA ÖNCEDE SORMUŞTUM BU SORUYU VEMLIDY250MG TB İÇİN HASTAYA İDAME RAPOR CIKMIŞ.HBS AG POZİTİF OLAN TAHLİL SONUCU RAPOR YENİLEME TARİHİNDEN 6 AY ÖNCE YAPILMIŞ VE RAPORA O TAHLİL SONUCU YAZILMIŞ.AMA HASTA İLACA HİÇ ARA VERMEMİŞ.BU 6 AY ÖNCEKİ TAHLİL GECERLİ OLURMU,YENİ TAHLİLMİ YAPILMALI?TESEKKÜRLER

EBRU KASAPBASI ECZANESI tarafından, 30.09.2019 13:25 tarihinde soruldu.
Cevapları görebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

MRB SAYIN ECZACIM DUXET 30 - 60 MG TABLET İLACI 12.09.2019 ÖNCESİ RAPORSUZ 2.BASAMAK DEVLET HASTANESİNDE NÖROLOJİ UZMANI NÖROPATİK AĞRI İLE ÖDENİRMİ TŞK LER

MUHTAROGLU ECZANESİ tarafından, 30.09.2019 12:33 tarihinde soruldu.
Cevapları görebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
NÖBETÇİ ECZANELER ECZACI REHBERİ İLAÇ BİLGİ SORGULAMA ZORUNLU İLAÇ LİSTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Copyright 2011 - 2016 ©
Bu site, en iyi Google Chrome tarayıcısı ile görüntülenmektedir.
Eflatunweb İnternet Hizmetleri - Web/Ios/Android gaziantep oto ekspertiz 
gaziantep oto test 
info mail 
kurumsal mail 
şirket maili 
domain tescil